เกษตรกร ต.เกาะช้าง รื้อถอนฝายไม้ไผ่เหมืองงาม อ.แม่สาย

มื่อวันที่ 27 พ.ค 60 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นาย ตินวินฉ่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก หน่วยประสานงานชายแดนของไทย-เมียนมา (TBC) ทหาร ฉก.ม.3 ฝ่ายปกครองแม่สาย และคณะอนุกรรมการ การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเดินเรือ การใช้น้ำ บำรุงรักษาและอนุรักษ์ ทางเดินลำน้ำสาย-ลำน้ำแม่รวก พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย-เมียนมา ร่วมสังเกตุการณ์การรื้อถอนฝายไม้ไผ่เหมืองงาม (กั้นคลองRMC.3) บ.ป่าซางงาม ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

   

โดยมีชาวเกษตรกรร่วมกันลงมือรื้อถอนฝายไม้ไผ่กว่า 50 คน สืบเนื่องจากในห้วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ราษฎรไทยในพื้นที่ ต.เกาะช้าง ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร เนื้อที่ประมาณ 13,668 ไร่ จำนวนกว่า 1,145 ครัวเรือน ทางเจ้าหน้าที่ TBC ไทย-เมียนมา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จึงได้มีการจัดประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของชาวเกษตรกร ต.เกาะช้าง และได้หารือแนวทางแก้ไขช่วยเหลือ โดยให้ทำฝายกั้นน้ำด้วยไม้ไผ่ เพื่อให้บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำชั่วคราว และเมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลาก ให้เอาไม้ไผ่กั้นน้ำออก ตามข้อตกลงที่ได้ประชุมหารือ ช่วยเหลือชาวเกษตรกร ต.เกาะช้าง

   

 ณฐพัชร์ อภิโชค / เชียงราย รายงาน