คึกคัก!! นักวิ่งนับหมื่นร่วมวิ่งอิ่มบุุญ “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3” ช่วย 18 โรงพยาบาล

เช้ามืดวันนี้ (24 พ.ย.62) ที่บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร ฯ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ18 โรงพยาบาล โดยมี “ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์” และนายเอกวัฒน์ ลี้เทียน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างชาติทุกเพศทุกวัย กว่าหมื่นชีวิต ที่พร้อมใจกันมาร่วมวิ่งทั้ง 2 ระยะคือวิ่ง 10.5 กิโลเมตร และเดิน 5 กิโลเมตร โดยมีคณะกรรมการคอยสนับสนุนในงานนี้มากมาย พร้อมด้วยเซลบริตี้ชื่อดังร่วมเดิน-วิ่งกันอย่างคึกคัก 

บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมมากมายร่วมอำนวยความสะดวก อาทิ บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดกิจกรรม คณะแพทย์พยาบาลพร้อมรถพยาบาลคอยดูแลตลอดระยะเวลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครดูแลตลอดเส้นทาง รวมถึงซุ้มอาหารเครื่องดื่มคอยบริการหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นอกจากนั้นยังมีบริการรับฝากของและในงานยังมีส่วนในการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการงดใช้ถุงพลาสติกและมีการแยกขยะอย่างเป็นระบบอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ก้าวด้วยธรรม” จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วนำรายได้จากการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเปิดรับบริจาครวมทั้งจากผู้สนับสนุนทั่วประเทศไปมอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 18 แห่งเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วนอันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียวยารักษาซึ่งถือได้ว่าประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะได้การตอบรับจากมวลหมาชนที่รักการวิ่งและผู้ใจบุญที่พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างล้นหลามและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี 

สามารถบริจาคได้ที่บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันธนาคารกรุงไทยสาขาบางลำพูชื่อบัญชี : มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร ฯ เลขที่บัญชี 167-6-00737-7