เช็คอิน… ทุ่งทานตะวัน ที่ ดอกกราย ระยอง

ทานตะวันบาน....ที่อ่างดอกกราย เชิญท่องเที่ยว...เช็คอินทุ่งทานตะวัน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาตามราชดำริจังหวัดระยอง ( อ่างเก็บน้ำดอกกราย ) สถานที่ถ่ายรูป แห่งใหม่ ในจังหวัดระยอง พร้อมเที่ยวชมงานเปิดหอเฉลิมพระเกียรติ ภายในวันที่ 1-5 ธันวาคมนี้ข่าว : ปิยวรรณ แรงจบ