สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

ที่อาคาร BTD HALL ดร. สุวรรณา ดวงจินดา รองผู้อำนวยการวิชาการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีคณะครู นักเรียน, ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมในพิธี

กิจกรรมเริ่มต้นด้วย การจุดธูปเทียนบูชาเคารพพระรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนการกล่าวราชสดุดี และการปฏิญาณตนของ ลูกเสือสามัญ, ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, เนตรนารี และ ลูกเสือสำรอง ก่อนที่ประธานในพิธีจะให้โอวาทแก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ที่ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถและมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคีและเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ต้องร่วมกันทำความดี ปกป้องรักษาชาติตามพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

 

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนระบบสาธิต มาตรฐานอินเตอร์ แต่มีความเป็นไทย มีการสอนสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากเจ้าของภาษาเอง (Teacher และ เหล่าซือ) ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษและจีนอย่างมืออาชีพ ขณะเดียวกันมีการปลูกฝังขนบธรรมเนียม-วัฒนธรรมแบบไทยๆ ให้ได้ซึมซับความเป็นไทยตลอดการเรียน-การสอน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและจีน ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th