มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. ชวนขึ้นเหนือเที่ยวงาน “โครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี” 

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง , องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง , นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประธานจัดงานโครงการหลวง 2562 และ ศ.เกียรติคุณ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ร่วมแถลงข่าว โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวาระครบ 50 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จากพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 สู่พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำหนดจัด 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม 2562 

เป็นการนำเสนอผลความสำเร็จด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง หรือ ROYAL PROJECT MODEL ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลา 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสพติด การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร แนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาความยากจนความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่อื่นในโลก 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN : Sustainable Development Goals–SDGs) 17 ข้อ เพื่อความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของมนุษยโลกในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติจะเดินทางมาร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ผลการประชุมจะได้นำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมีนาคม 2563 อีกด้วย

งานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 50 ปี และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์โครงการหลวง 

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “โครงการหลวงโมเดล : สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 สู่ พระราชปณิธานในรัชกาลที่10 : แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อความยั่งยืน”  นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง 4 ยุค นิทรรศการการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน สู่... ชุมชนมีสุข มั่นคง ยั่งยืน ในปีนี้ยังได้เอาใจคนรักสุขภาพด้วยการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และส่งเสริมสุขภาพ มาจำหน่ายมากกว่า 1,200 รายการ

 

โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแก่คนที่รักในเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการหลวงได้จัดกระเช้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ที่มีถึง 10 รายการ ให้เลือก ได้แก่ ชุดเติมพลังใจ เพิ่มพลังกาย ชุดเติมเต็มใจ ชุดเพลิน ชุดของขวัญจากยอดดอย ชุดบุปผาภิรมย์ ชุดปันความสุข ชุด Toiltries Box - Vetiver ชุด Toiltries Box - Lavender ชุดข้าวโครงการหลวง และชุดชา 50 ปี มูลนิธิโครงการหลวง 

และยังมีสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือเขากวาง หลินจือสายพันธุ์ใหม่ของโครงการหลวงที่ทดลองและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าจากธรรมชาติที่ดีที่สุด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือผสมเจียวกู้หลาน ผลิตจากเห็ดหลินจือแดงโดยนำมาบดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระบวนการผลิตสะอาด ปลอดภัย ในปริมาตรที่แน่นอน คุณประโยชน์ง่าย ๆ แค่ฉีกซองลงหม้อ เพียง 15 นาทีเท่านั้น ชาโครงการหลวง 5 กลิ่น สุดยอดชาอัสสัม ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากโครงการหลวง ได้แก่ กลิ่นแพชชั่นพีช กลิ่นเอิร์ลออฟ สยาม กลิ่นเอิร์ลออฟ สยาม กลิ่นสยามมิส เบรกฟาสต์ และกลิ่นจัสมิน ที และยังมีสินค้าที่จำหน่ายและโปรโมชั่นเฉพาะในงาน เช่น มะม่วงกวนนวลคำ คิวนัวกรอบ ลูกพลับกึ่งแห้ง ขนมปังควินัว สตรอว์เบอร์รี ขนมปังคิวนัวน้ำผึ้ง ไก่ดำหยอง เฟต้าชีสขวดแพ็คคู่โดยเฉพาะปีนี้โครงการหลวงได้จัด clearance sale สินค้าลดราคา และรายการนาทีทอง ในหลายกลุ่มสินค้า และยังมี โปรโมชั่นสินค้าสดหลัง 6 โมงเย็น ของทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวงโดยเชฟและดารารับเชิญ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า รวมทั้งการจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม จากร้านสวัสดิการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อาทิ ขนมจีนน้ำยาปลาเทร้าต์ แกงเขียวหวานอาโวคาโด ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกาแฟรับประทานคู่กับหมั่นโถวเห็ดหอม พร้อมมุมนั่งจิบกาแฟหอมกรุ่นท่ามกลางธรรมชาติ และสปาเด็กดอย

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าชมงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ได้ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่