ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับคณะผู้บริหาร นำขบวนรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยือนล้านนา

วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดขบวนรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี เนื่องในโอกาสต้อนรับ เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีฯ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารร่วมเดินขบวนรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเริ่มต้นจากพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงวัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนให้มีความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากในช่วงปลายปี ในโอกาสนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก และ กล่าวชื่นชมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกจริงๆ

#ThailandGoodHost
#เจ้าบ้านที่ดี #amazingthailand

Cr. Thapanee Kiatphaibool