เดิน – วิ่งเพื่อคนพิการ : Charity walk and Run 2019 นักวิ่งสายบุญร่วมลงสนามคับคั่ง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 05.45 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานมูลนิธิ บ้านกึ่งวิถีชาย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล เพื่อคนพิการ : Charity walk and Run 2019 

โดยมีอดีตผู้บริหาร ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล ได้แก่ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อดีตอธิบดี พก. ในฐานะรองประธานมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย นายวิชญพร ไชยรัตยะ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพรชัย กุลกุศล อดีตผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ นางมธุรส ชีช้าง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว นายสมชัย ชีพสุมน อดีตผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี และนายสำอางค์ เย็นฉ่ำ อดีตผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง และคณะกรรมการมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชายทุกท่านนอกจากนี้ ยังมีนักวิ่งสายบุญมาร่วมเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อคนพิการ จำนวนกว่า 1,200 คน ซึ่งมีระยะวิ่ง 10 กม. และ ระยะวิ่ง 5 กม. โดยมีผู้ชนะการวิ่งแข่งขันประเภท Overall ประเภทชายหญิง ระยะ 10 กม. จำนวน 20 รางวัล ผู้ชนะวิ่งแข่งขันมินิมาราธอน ประเภท Overall ชายหญิง 5 กม. จำนวน 10 รางวัล และรางวัลวีลแชร์คนพิการ รางวัลแต่งกายชุดแฟนซี จำนวน 13 รางวัล ซึ่งแต่ละชุดได้สร้างสีสันให้กับงานวิ่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักวิ่งที่จูงสุนัขแต่งกายชุดซานตาครอสมาร่วมวิ่งด้วย ทั้งนี้ ภายหลังจากการมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งทั้ง 43 รางวัลแล้ว ภายในงานได้มีกิจกรรมจับฉลากเพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษ และ ซุ้มอาหารที่จัดให้นักวิ่งหลังลงแข่งอีกด้วย
ถือได้ว่ากิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เพื่อคนพิการ : Charity walk and Run 2019 ของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี สำหรับรายได้จากการจัดงาน เดิน – วิ่งการกุศล เพื่อคนพิการ หลังหักค่าใช้จ่ายผู้จัดงานจะนำรายได้สมทบกองทุนมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย