ประมวลความประทับใจ ผู้ใหญ่”ให้”เด็ก กิจกรรมวันเด็กปี 63

เป็นอีกหนึ่งปีกับผู้ใหญ่ใจดีที่ยังคงเห็นความสำคัญของ หัวใจดวงน้อยๆ เหล่าเยาวชนของชาติ ภายใต้การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563 กับคำขวัญ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ ถ้วนหน้า 

เริ่มกันตั้งแต่สถานที่แรกที่จัดกิจกรรม วันเด็กเป็นประจำทุกปี ธนาคารออมสิน ปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “GSB Quality Kids : คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ ปี 2” บริเวณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย พร้อมกับชวนนำกระปุกออมสินที่หยอดเงินไว้มาโชว์เพื่อรับ “กระปุกคิดส์ดี คิดส์พลังบวก” โดยไม่จำกัดจำนวน ขณะที่ทุกสาขาทั่วประเทศเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ เวลา 8.30 - 12.00 น. ให้เด็กฝากเงินหรือเปิดบัญชีด้วยตัวเอง ฝากตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับ “กระปุกคิดส์ดี คิดส์พลังบวก”ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อให้เด็กไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งเพื่อสันทนาการ สนุกสนาน ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “GSB Quality Kids : คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ ปี 2” โดยมีกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาอย่างยาวนาน คือการเปิดรับฝากเงินเป็นกรณีพิเศษ เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมตั้งแต่วัยเยาว์ พร้อมทั้งแจกของที่ระลึกให้แก่เด็กที่ฝากเงิน โดยสาขาทุกแห่งทั่วประเทศเปิดให้บริการแก่เด็กที่มาฝากเงินหรือเปิดบัญชีด้วยตัวเองตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ได้รับของที่ระลึก “กระปุกคิดส์ดี คิดส์พลังบวก” 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ขณะที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นอกจากแจกกระปุกตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ เชิญชวนเด็กที่มีนิสัยรักการออมด้วยการหยอดกระปุกออมสิน ให้นำกระปุกออมสินนั้นมาแสดงด้วย จะได้รับ “กระปุกออมสินคิดส์ดี คิดพลังบวก” 1 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์ โดยไม่จำกัดจำนวน

กระปุกออมสินคิดส์ดี คิดส์พลังบวก จำลองแบบมาจากเครื่องเล่นม้าหมุนในสวนสนุก ที่แทนสัญลักษณ์ของความสุขในโลกแห่งจินตนาการของเด็กทุกคน เมื่อเด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน จิตใจเบิกบาน จึงพร้อมเปิดรับพลังบวกจากทุกสิ่งรอบตัว การจัดทำกระปุกรุ่นนี้ จึงเสมือนเป็นตัวแทนจุดประกายความคิดบวกให้กับเด็กๆ โดยออกแบบลวดลายเป็นรูปการ์ตูนลายเส้นน่ารักๆ หลากสีสัน สอดแทรกด้วยข้อความต่างๆ ที่ชวนให้น้องๆ หนูๆ ได้นำแง่คิดจากการอ่านไปเป็นแนวทางแห่งการใช้ชีวิตเพื่อเติบโตเป็นคิดส์ดี คิดส์พลังบวก และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ มีกิจกรรม สีสัน เกม ที่เน้นให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ท้าทายความคิด ควบคู่ไปกับสาระต่างๆ อย่างครบครัน รวมทั้งสิ้น 6 ฐาน จะเป็นการให้เด็กได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้และนำไปเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิต การเรียน สู่การเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมเล่นเกมต่างๆ แล้ว เด็กๆ จะได้พบเยาวชนตัวอย่าง อาทิ น้องมะลิ, น้องเรซซิ่ง การแสดงโชว์จากค่ายจ๊ะทิงจา ด้วยรวมถึงมีอาหารและเครื่องดื่มที่แจกฟรีตลอดทั้งงาน โดยมีพันธมิตรเข้าร่วมจัดงานมากมาย อาทิ บมจ.ทิพยประกันชีวิต, บมจ.ทิพยประกันภัย, บลจ.เอ็มเอฟซี, โมโนมิวสิค, เมเจอร์กรุ๊ป, เอสเอฟซีเนม่า เป็นต้น“เด็กที่จะมาร่วมงานที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้ในการลงทะเบียนเข้างานที่หน้างาน ซึ่งเด็กๆ จะได้รับ QR Code ของตนเองร่วมกิจกรรมเล่นเกมตามฐานต่างๆ การตอบแบบสอบถาม การจับรางวัล สะสมแต้มรับของรางวัล และยังลุ้นรับทุนการศึกษาอีกด้วย”

ถัดมาเป็น การเคหะแห่งชาติ ที่ร่วมกับชาวชุมชนดินแดง  โดยการเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เคหะชุมชนดินแดง 1-2 โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูง และผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดง 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกีฬาอาคารแฟลตที่ 51-53 เคหะชุมชนดินแดง 2

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี และพร้อมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงอีกด้วย

ส่วนสภากาชาดไทย ก็จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ หนูๆ เช่นกัน เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพ เปิดพิพิธภัณฑ์ ให้เด็กตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับงูหลากชนิดและลุ้นของรางวัลมากมาย ภายใต้คอนเซ็ป Green Children's Day 

ด้านช่อง 7HD เอาใจคุณหนู ๆ ตัวน้อย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการจัดกิจกรรม “7HD คิดดี คิดส์เดย์ – ผู้พิทักษ์ตัวน้อยเปลี่ยนโลกสดใส หัวใจไร้พลาสติก” ณ ลานไนน์สแควร์ และลานเวสต์วิลเลจ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ภายในงานพบกับทัพนักแสดงดัง อาทิ เข้ม หัสวีร์ /  โดนัท ภัทรพลฒ์ / ยูโร ยศวรรธน์ / โก้ วศิน / ฮาน่า ลีวิส / เนย ปภาดา / แม็กกี้ อาภา / แพรว เฌอมาวีร์  พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว เป็นต้น ทุกคนต่างจัดเต็มทุกโชว์ทั้งการแสดง ร้องเล่นเต้นโชว์ เพื่อสร้างความสุขให้ทุกคนในงาน และสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยรู้จักการคัดแยกขยะ รวมทั้งการสร้างวินัยลดใช้พลาสติก ส่วนน้อง ๆ ที่พกถุงผ้ามางาน ยังได้รับแจกของขวัญชิ้นพิเศษ ก่อนไปแวะสนุกต่อกับซุ้มเกมมากมาย พร้อมรับปฎิทินปีใหม่กลับไปฟินต่อตลอดปี 2563

ผู้ผลิตรายการและละครอีกคับคั่ง ได้แก่ โชว์พิเศษจากรายการมาสเตอร์เชฟ จูเนียร์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 2  การแสดงจากละครนางสิบสอง ที่เรียกเสียงหัวเราะจากน้อง ๆ อย่างท่วมท้น โดยมี แอมป์ พีรวัศ / หมิว สิริลภัทร และผู้ประกาศข่าว จอย จีรนันท์ / ม่อน เพลงรบ ร่วมเป็นพิธีกรผลัดเปลี่ยนมาเติมสีสันให้คึกคัก สร้างความสนุกตลอดทั้งงาน นอกจากนี้ช่อง 7HD ได้มอบเงินสนับสนุน  รร.วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ที่มาพร้อมกับการแสดงชุดพิเศษจากน้อง ๆ มาฝากเพื่อน ๆ ได้ร่วมสนุก กันอีกด้วยปิดท้ายกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็จัดยิ่งใหญ่ประจำปีเหมือนกัน มี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด สุดยอดเด็กไทย พร้อมมอบโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อีกทั้งมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่นให้กับเด็กในอุปการะการดูแลของกระทรวง พม. และจับฉลากมอบของรางวัลพิเศษให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน 

นอกจากนี้ ได้เดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ โดยมีของขวัญสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,500 ชิ้น ทั้งนี้ มีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เด็กในความอุปการะการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เด็กและผู้ปกครองในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ 

นายจุติ กล่าวว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของ ทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยใช้ “ฮีโร่ตัวจิ๋ว” เป็นตราสัญลักษณ์ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีในภาพรวมของกระทรวง พม. ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน จัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 

ภายใต้แนวคิด “สุดยอดเด็กไทย” ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 1) พลเมืองเด็กดี 2) เด็กยุคดิจิตอล และ3) เด็กรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งผลให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมตามวัย 


นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1) โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ (KID THINK) ประกอบด้วยกิจกรรมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. การแสดงความสามารถของนักฟุตบอลเยาวชนชาย - หญิง จาก สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชและสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 2) โซนกิจกรรมภาคเอกชนและองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย กิจกรรมจาก บริษัท ซี พี แรม จำกัด บริษัท ธนชาติโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มูลนิธิลมหายใจ ไร้มลทิน บริษัท แลคตาซอย จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3) โซนกิจกรรมกลางแจ้ง (HAPPY KID) ประกอบด้วยเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ได้แก่ ผาจำลองบ้านลม รถไฟเด็ก และปีนผาจำลอง 4) โซนกิจกรรมบนเวที (KID STAGE) ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเด็กในสถานรองรับสังกัดกระทรวง พม. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน และศิลปินนักร้อง อาทิ ใบเฟิร์น ไมค์ทองคำ และเอ อภิรักษ์ ไมค์ทองคำ และ 5) โซนอาหารและเครื่องดื่ม บริการฟรีสำหรับเด็กและผู้ปกครอง เช่น ไส้กรอก เฟรนฟราย ลูกชิ้นทอด และข้าวผัด เป็นต้น


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ใหญ่ทุกคน ครอบครัว และสังคมได้ร่วมมือกันในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ ประพฤติ และปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นมีจิตใจที่เสียสละ มุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามกำลังความสามารถของตนเอง ทั้งนี้ ขอให้เด็กทุกคนมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสังคมโลก เพื่อให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป