Warning: session_start(): open(/opt/alt/php73/var/lib/php/session/sess_ae4b78d5b480ab78ca06fae654e72367, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php73/var/lib/php/session) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21
พม. ปลื้ม เด็กพิการไทย คว้ารางวัล เวที IT Challenge 2019 เมืองปูซาน  - www.btripnews.net

พม. ปลื้ม เด็กพิการไทย คว้ารางวัล เวที IT Challenge 2019 เมืองปูซาน 

วันนี้ (13 ม.ค. 63) เวลา 11.30 น. ที่ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวให้โอวาทในพิธีเชิดชูเกียรติแก่คณะเยาวชนพิการไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะเยาวชนพิการไทยดังกล่าว ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทอง ประเภททีม จากการแข่งขัน e-Creative Challenge  2 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล จากการแข่งขัน e-Tools Challenge และ e-Lifemap Challenge

นายจุติ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล มีความยินดีที่ได้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะเยาวชนพิการไทย ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 (2019 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ในวันนี้ ซึ่งคนพิการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีทักษะความรู้และความสามารถ รวมทั้งมีส่วนร่วมในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปซึ่งส่งผลให้สามารถส่งเยาวชนพิการที่มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 8 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ e-Tool Challenge , e-Life Map Challenge , e-Content Challenge และ e-Creative Challenge 

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ปรากฏว่าเยาวชนพิการไทยได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1) เหรียญทอง ประเภทรายทีม จากการแข่งขัน e-Creative Challenge ได้แก่ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา นางสาวสุชัญญา หองส่ำ อายุ 17 ปี พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ นายศุภโชค สุขจำลอง อายุ 18 ปี พิการทางออทิสติก จากสมาคมออทิสติกสามัคคีไทย และนายทยากร แจ่มปัญญา อายุ 18 ปี พิการทางการเห็น จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา 2) 2 เหรียญเงิน ประเภทรายบุคคล จากการแข่งขัน e-Tools Challenge และ e-Lifemap Challenge คือ นางสาวจิดาภา นิติวีระกุล อายุ 17 ปี พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงอยากให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ร่วมสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนพิการไทยได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ เพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ซึ่งการแสดงศักยภาพของเยาวชนพิการไทย สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย ในโอกาสนี้ได้มอบเงินรางวัล พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะเยาวชนพิการไทยต่อไป

“ในนามของกระทรวง พม. ขอขอบคุณหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มุ่งมั่นพัฒนาคนพิการจนสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักยภาพ ขอให้เยาวชนพิการไทยทุกคนจงมีความมานะพยายาม ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองต่อไปโดยไม่ย่อท้อ และไม่นำความบกพร่องทางร่างกายมาเป็นอุปสรรค และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนพิการอื่นๆ รวมไปถึงคนปกติให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ และนำไปสู่การประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมให้โอกาสและให้กำลังใจแก่พิการทุกคน ต่อไป” นายจุติ กล่าวในตอนท้าย