MBK เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา  

ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  พาราไดซ์ พาร์ค  พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9  ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มความถี่ดูแลทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะและระบบปรับอากาศ บริการเจล ล้างมือทุกทางเข้า-ออก รณรงค์ให้ความรู้แก่ร้านค้าและลูกค้าภายในศูนย์ฯ เตรียมพร้อมบริการฉุกเฉิน

 

จากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน และแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) ในนามผู้บริหารกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  พาราไดซ์ พาร์ค  พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9  มีความตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 เพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐ ในการคุมเข้มการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความมั่นใจในการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้าและนักท่องเที่ยวโดยมีมาตรการฯ ดังนี้

ให้บริการเจลล้างมือสำหรับลูกค้าในบริเวณทางเข้า-ออก และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

จัดเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ที่จับประตูเข้า-ออกอาคารทุกชั้น เป็นต้น

เพิ่มการดูแลด้านระบบปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคและการอบโอโซน

เตรียมความพร้อมด้านบริการฉุกเฉินในการนำส่งโรงพยาบาล เมื่อตรวจพบหรือมีการร้องขอ

อำนวยความสะดวกในการนำหน้ากากอนามัยบริการแก่ผู้ใช้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ประกาศเสียงตามสายและติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อแนะนำวิธีการปฎิบัติตนที่ถูกต้อง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1285