“กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม : Central Group Loves the Earth” นำร่องกิจกรรม “CENTRAL Green Project @Vibhavadi”

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ, มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R), สำนักสิ่งแวดล้อม, สำนักระบายน้ำ, สำนักเทศกิจ, สำนักจราจรกรุงเทพมหานคร, การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ชมรมหน่วยงานย่านวิภาวดีรังสิต นำโดย สำนักงานเขตจตุจักร, ปตท, การบินไทย,ตรีเพชรอีซูซุ และ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น ประกาศจัดกิจกรรม CSV (Creating Shared Value) เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม : CENTRAL Group Loves the Earth”


นำร่องด้วยกิจกรรม “CENTRAL Green Project @Vibhavadi” เชิญชวนทุกภาคส่วนประชารัฐร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติ และในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 


โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยมี กิจกรรมร่วมบูรณาการพื้นที่ในการบำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต-ลาดพร้าว, ปลูกต้นไม้, ปรับสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ตลอดจนการบริหารจัดการขยะ บริเวณโดยรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ถนนด้านข้างโรงเรียนหอวัง และ ด้านหน้า โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 


รวมถึงการปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 พรรษา แจกถังดักจับไขมันให้แก่ผู้ค้ารายย่อยกว่า 100 ราย เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกแก่คนในสังคม และชุมชนให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และสืบทอดองค์ความรู้แก่อนุชนคนรุ่นหลังเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม