รมช.พาณิชย์ฯ ชวนชมเสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11”

“วีรศักดิ์” ชวนคนไทยอุดหนุนงานหัตถศิลป์ไทย สร้างโอกาส ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สร้างสรรค์ ในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11” เริ่ม 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ฮอลล์ EH 101  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า วันนี้ได้นำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มาเสนอนิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทย เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11 ต่อนายกรัฐมนตรี   และคณะรัฐมนตรี 

โดยงานอัตลักษณ์แห่งสยามจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 แล้ว และในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา” มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงการเชิดชูเกียรติบุคคลเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่เกียรติประวัติให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้เกิดการนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดต่อไปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมาก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป สำหรับในปีนี้ SACICT  ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ซึ่ง SACICT ได้คัดสรรกิจกรรมที่น่าสนใจไว้มากมายถึง  7 โซน ประกอบด้วย ชื่นชมนานาศิลปาชีพไทย เชิดชูครู-ทายาทหัตถศิลป์ ภูมิปัญญาจารึกแผ่นดิน รังสรรค์หัตถศิลป์ เอกลักษณ์แห่งท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ SACICT Shop

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมแสดงการเชิดหนังใหญ่ ร่วมกับครูวีระ มีเหมือน ครูศิลป์ของแผ่นดิน ประจำปี 2552 โดยแสดงออกถึงความรักชาติ ก่อเกิดความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนการนำพาประเทศสู่ความสำเร็จ ซึ่งการแสดงจะต้องใช้ศิลปะถึง 5 แขนง ได้แก่ หัตถศิลป์ ที่ต้องสร้างตัวหนัง นาฏศิลป์ ต้องเรียนรู้ท่าทางการแสดง และถือว่าเป็นต้นแบบของการแสดงโขน ทั้งการเต้น การพากย์ การแสดง ในอดีตนั้นหนังใหญ่มีไว้แสดงเพื่อการบันเทิง งานไหนมีหนังใหญ่จึงถือว่าเป็นงานสำคัญเป็นงานใหญ่มีไว้ประดับเกียรติ และเป็นการพระราชพิธี จึงสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นการแสดงที่มีทั่วไป จึงนับเป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจไปกับมหรสพที่มีมายาวนานตั้งแต่ครั้งในอดีตและร่วมสืบสานให้คงอยู่

งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ฮอลล์ EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา สอบถามเพิ่มเติมเฟชบุ๊ค SACICT