ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์ฝึกทหารใหม่ “จากลูกชาวบ้านธรรมดามาเป็นทหารกล้าราชนาวี”

   
 

   

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 31 พ.ค.60 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยพลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะ นายทหารชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเดิน ทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนักเรียนพลกองประจำการ (ทหารใหม่) ผลัด 1/60จำนวน 4,000 คน โดยมี ครอบครัวของทหารใหม่ จำนวน500 คน ร่วมตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วย ณ ลานสวนสนาม ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่กำลังพลและทหารใหม่ ชมการแสดงท่าอาวุธพิเศษประกอบดนตรีของทหารใหม่ ทักทายทหารใหม่และครอบครัว จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน ห้องสมุด และโรงประกอบอาหาร พร้อมกับตัวแทนครอบครัวทหารใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
 

สำหรับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นสถาบันหลักที่รับบุคคลพลเรือนเข้ารับการฝึกหัดศึกษาเป็นนักเรียนพลกองประจำการ (ทหารใหม่) ปัจจุบันมี นาวาเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ฯ เพื่อปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนให้เป็นทหาร เรือ มีระเบียบวินัย ความรักสามัคคี ปลูกฝังความเป็นผู้เสียสละ และมีความเข้มแข็งอดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ ตามคำกล่าวที่ว่า “จากลูกชาวบ้านธรรมดา มาเป็นทหารกล้าของแผ่นดิน” ก่อนที่จะส่งมอบให้ไปปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ


   

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323