เตือนไว้!ช่วงนี้ระวัง”โรคอาหารเป็นพิษ” ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ช่วยได้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 7,762 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในปีนี้พบเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อน 8 เหตุการณ์ มีผู้ป่วยรวม 517 ราย โดยส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในสถานที่กลุ่มที่พัก เช่น บ้าน คอนโด ห้องเช่า และหอพัก เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่พบมากในโรงเรียน

“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น และหากอากาศร้อนมากขึ้นอาจจะทำให้อาหารบูดเสียง่ายได้ โดยเฉพาะอาหารกล่องหรือห่อที่ปรุงเสร็จมาเป็นระยะเวลานาน กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ส่วนอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำ อาจมีไข้ได้ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้ สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น ควรให้จิบสารละลายเกลือแร่โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่ายกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว