THAIFEX – World of Food Asia 2017 สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยิ่งใหญ่ตอกย้ำความเป็นครัวโลก

   

 

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี จัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2560 THAIFEX - World of Food Asia 2017 โดยมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 สุดยอดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติของไทย พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่อุตสาหกรรมอาหารไทย ตอกย้ำความเป็นครัวโลก เปิดเจรจาธุรกิจ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. และจำหน่ายปลีก 3 - 4 มิ.ย. 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ด้วยพื้นฐานการเป็นประเทศเกษตร กรรม จึงมีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารได้ และทำให้อุตสาหกรรมอาหารกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย สามารถทำรายได้ให้กับครัวเรือน เกษตรกรและชุมชนในชนบท ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน 

ปัจจุบันสินค้าอาหารของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยสินค้าอาหารของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก อาทิ ข้าว ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร คิดเป็นมูลค่าสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูป เฉลี่ยมากกว่าปีละ 800,000 ล้านบาท”

“ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น เราดำเนินนโยบายการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยและเครื่องดื่ม ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์สินค้าไทยในระดับสากล มีเป้าหมายให้ไทยเป็นครัวของโลก (Thailand Kitchen of the World) รวมถึงการส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในระดับ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation) มาใช้ในภาคการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า 

ซึ่งจะสามารถยกระดับผู้ประกอบการไปสู่ตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง การจัดงาน THAIFEX - World of Food Asia ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ถือเป็นกลไกหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว” นางอภิรดี กล่าว

ด้านนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “สำหรับงาน THAIFEX - World of Food Asia 2017 ในปีนี้ ได้รับการตอบรับจากบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 2,200 บริษัท 5,200 คูหา จาก 40 ประเทศ 

ซึ่งในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่กลุ่ม Modern Trade รายใหญ่ อาทิ Makro Big C Tops Supermarket เข้าร่วมงาน และยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 30% โดยกรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้าชมงานประมาณ 150,000 ราย ทั้งนี้คาดว่ามูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจะไม่ลดน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มดีขึ้น จึงคาดว่าความต้องการสินค้าอาหารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น”

“ไฮไลท์ของงานในปีนี้จะเน้นชูนวัตกรรมอาหารเป็นหลัก รวมถึงการนำเสนอ 11 เทรนด์อาหารโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแนวโน้มใหม่ๆ มีโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการคิดค้นอาหารประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการนำนวัตกรรมมาพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีทิศทางและแนวโน้มให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาจัดทำในรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) มีความสะดวกรวดเร็วแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน การหันมาคำนึงผลทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรม”
 
“ในส่วนจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานในปีนี้มีการขยายพื้นที่การจัดแสดงรวมแล้วกว่า 93,500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่น่าชื่นใจว่าการจัดงานฯ มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ และเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสงานแสดงสินค้าที่เข้มข้นมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็นกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดแสดง 

อาทิ โซนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสมุนไพรที่รับประทานได้ และอาหารฮาลาล โซนบริการจัดเลี้ยง และธุรกิจบริการด้านอาหาร โซนเทคโนโลยีอาหาร โซนค้าปลีกและแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ภายใต้ THAIFEX - World of Food Asia ยังประกอบด้วยการจัดแสดงกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ World of Seafood, World of Coffee & Tea และ World of Food Service เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วมชมงาน THAIFEX -World of Food Asia 2017 วันเจรจาธุรกิจวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. และ วันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ​ อาคาร อาคารอิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซ็นเตอร์ 1-6 และอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.thailandfoodfair.com และ www.worldoffoodasia.com หรือ สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ 1169