เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ยกรปภ. ซื่อสัตย์ เก็บเงินคืนลูกค้ากว่า 200,000 บาท

นางสาวจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกเพื่อเป็นการยกย่อง นายวิชิจพรหมฆ์ กิจดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์ สุจริต เก็บคืนทรัพย์สินของลูกค้า ได้แก่ กระเป๋า และ เงินสดกว่า 200,000 บาท บริเวณลานจอดรถ ศูนย์การค้าฯ โดยได้มีการส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วน ช่วยสร้างความมั่นใจในการเป็นศูนย์การค้าที่มอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกคน เมื่อเร็ว ๆ นี้