Update Newsสังคมสังคม/CSR

วางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) พร้อมคณะ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ “อาคาร ๕๐ ปี สศก.” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการศึกษามในถิ่นกันดารฯ ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมี พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการและผลงานของนักเรียน


“อาคาร ๕๐ ปี สศก.” เป็นอาคารโดมและพื้นลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และอื่นๆ ประกอบกับโรงเรียนสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานในชุมชน และประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม 


อาคารมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 สามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 33 ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-63516-6 (ใบเสร็จการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)