“เซ็นทรัล ทำ” ชวนคนไทย “ทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19” ระดมเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

เพื่อหมอ! กลุ่มเซ็นทรัล ชวนคนไทยแสดงพลังร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน เปิดตัวแคมเปญเฉพาะกิจ ทำเพื่อหมอ สู้โควิด-19 ภายใต้โครงการ เซ็นทรัล ทำ โดยการร่วมสมทบทุนออนไลน์ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ทั้ง 19 โรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านบัญชีมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-058203-1 #เพื่อหมอ #CENTRALTham #เซ็นทรัลทำ #CENTRALGROUP #สู้COVID19

สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ได้ทาง http://m.me/CentralTham

รายชื่อโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพ 13 แห่ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลตำรวจ
สถาบันบำราศนราดูร
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มศว.องครักษ์)
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วชิรพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช

รายชื่อโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 แห่ง

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา