คนดนตรีตาบอดแร๊พ สู้ COVID-19 หวังให้คนไทยทุกคนปลอดภัย

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังเป็นวิกฤตใหญ่ของคนไทยและทั่วโลก ประกอบกับมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้รับทราบวิธีการดูแลตนเองอย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผ่านมา มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ให้การดูแลคนพิการทางการเห็น หรือคนตาบอด ได้ตระหนักในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดและศิลปินโอซีอู๊ด (OZEEOOS) Rapper ตาบอดชื่อดังจากเวที The Rapper ร่วมผลิตเพลง COVID-19 ขึ้น เพื่อสื่อสารให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนตาบอดให้สามารถเข้าถึง เพราะคนตาบอดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคเป็นอย่างมาก ซึ่งปกติในชีวิตประจำวันต้องใช้มือสัมผัสสิ่งต่างๆ แทนดวงตา ส่งผลให้ง่ายต่อการรับเชื้อโรค จึงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ รวมไปถึงยังเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนดูแลสุขภาพตนเองและป้องกันตนเองจากเชื้อโรคโควิด-19 และร่วมกันนำพาประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านนายรณยุทธ์ อิงสา ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด กล่าวด้วยว่า พวกเราคนตาบอดขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ดูแลตัวเอง ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ และคอยติดตามข่าวสารของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง” นายรณยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

#เพลง COVID-19___OZeeOos 
https://www.youtube.com/watch?v=96aBG8ILQAU
ติดตามผลงานของกลุ่มศิลปินตาบอดได้ที่ S2S Fly High http://www.tyoutube.com/c/s2sflyhigh หรือ http://www.facebook.com/tabmusicacademy

#แร๊พสู้โควิด_19
#วัยรุ่นอยู่บ้านรู้เรื่อง
#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ