มูลนิธิพระยูไลฯ ร่วมบริจาค สู้ภัยโควิด – 19

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ โดยองพจนกรโกศลประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์และเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้เดินทางไปมอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจำลอง พร้อมซุ้มประดิษฐาน และเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ แชมพูสูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คลายเส้น) พร้อมด้วยได้มอบกัปปิยภัณฑ์จำนวนละ 10,000 บาท โดยมี นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง รับมอบเมื่อเวลา 13.00 น.
หลังจากนั้นในเวลา 14.30น. องพจนกรโกศลและคณะทำงานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อมอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจำลอง พร้อมซุ้มประดิษฐาน และเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ แชมพูสูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คลายเส้น) พร้อมด้วยได้มอบกัปปิยภัณฑ์จำนวนละ 10,000บาทให้กับโรงพยาบาลราชวิถีโดยมีนายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และบุคคลากร เพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 ให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 


โดยการมอบพระพุทธปฏิมาและเวชภัณฑ์ต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์