กรมควบคุมโรครับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องโควิด – 19

วันนี้ (13 เมษายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย (Surgical mask) หน้ากาก N95 ชุด PPE และเจลล้างมือ มูลค่ารวม 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่สอบสวนโรคและการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งดูแลรักษาผู้ป่วยโรคดังกล่าว ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.อาร์มิน มิซาเอล วีสเลอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ดร.พเยียรัตน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ภญ.เยาวเรศ สุเมธวานิชย์ ผู้อำนวยการการเข้าถึงยาและประสานงานภาครัฐ เป็นตัวแทนมอบ