แบ่งปันสุขภาพ

ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น และ นายกัณฐัศ สุวรรณชื่น ร่วมกับเพื่อนๆ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ บ.วิทยุการบิน ส่งมอบหน้ากากผ้า 800 ผืน และแอลกอฮอล์ กับ 4หน่วยงาน เพื่อรณรงค์การป้องกันโควิด 19

1. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ พระประแดง
2.โรงพยาบาลหนองเสือ
3.บ้านคนไร้ที่พึ่งหญิง ธัญบุรี
4.(โรงพยาบาล)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสามวัง ปทุมธานี
**รวมผู้ด้อยโอกาส ตามชุมชนทั่วไป