นักรบโควิด-19 อสม.ตะกั่วป่า ตรวจเข้มคัดกรองผู้สัญจรร่วมกับตำรวจ ผู้นำชุมชน ป้องกันโรคร้าย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา ได้รายงานบรรยากาศการทำงานของ อสม.ผู้นำชุมชน ตำรวจสภ.ตะกั่วป่า ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่ผ่านไปมาในพื้นที่ทางเข้า ออก ชุมชน บขส.ตะกั่วป่า ม.2. ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่มีประชาชนเดินทางสัญจรไป มา ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงกลางวันก็จะมีบรรยากาศของความคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นชุมชนใหญ่ อสม.หมู่ 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า ได้ร่วมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่คัดกรองคนอน่างมีระบบทุกวัน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะกั่วป่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันใช้เครื่องมือที่มีอยู่โดยเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจเช็คอุณหภูมิของผู้สัญจรไปมาว่าเข้าข่ายอุณหภูมิสูงหรือเป็นไข้หรือไม่


หากเป็นไข้ก็จะได้ทำการตรวจสอบว่าป่วยด้วยโรคปกติ หรือได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ หากเข้าข่ายก็จะได้ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าทันทีและจากการตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ อสม.อำเภอตะกั่วป่าที่ผ่านมาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาแม้ในจังหวัดพังงาจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสโกวิด 19 จำนวน 2 รายที่อำเภอเกาะยาว ส่วนอำเภออื่นๆไม่มีพบการแพร่ระบาดแต่อย่างใด


แต่การทำงานก็ยังเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาจนได้รับคำชมเชยถึงการทำงานทั้งในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด ประเทศ ต่างประเทศ ตลอดจนผู้นำประเทศถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ต่างๆ เป็นอย่างดี


รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและประชาชนที่ได้ร่วมกันทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อแค่หลักหน่วยเท่านั้นก็ขอร่วมกันปรบมือให้กำลังใจและชมเชยถึงการให้ความร่วมมือของพี่น้องคนไทยทุกคน เหมาะสมกับคำชมว่าเป็นนักรบไวรัส โรคร้ายโควิด-19 ตัวจริง
.....................
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา@นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน