รพ.ทันตกรรมฯ สิรินธร ชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาค ปรับปรุงห้องทันตกรรมรับมือ โควิด 19

เนื่องด้วยโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการให้บริการทางทันตกรรมในระดับตติยภูมิและเป็นสถานที่ให้บริการที่รองรับการฝึกปฏิบัติงานการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบกับช่วงนี้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รศ ดร นพ ทพ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร จึงได้จัดทำโครงการขอรับบริจาคเงินสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงห้อง ทันตกรรม พร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันโรคCOVID 19 ในการรักษาทางทันตกรรม ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการและบุคลากรผู้ให้บริการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการใช้งบประมาณที่สูง ประกอบกับทางโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรมีงบในการดำเนินการจำกัดและไม่เพียงพอจึงใคร่ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุน ด้วยการบริจาคเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร กรุงเทพ เลขที่บัญชี 046-7-00099-8 ชื่อบัญชี “มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล” (กองทุนโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)หรือ QR code สำหรับการบริจาคด้านล่าง  ซึ่งใบเสร็จรับเงินที่เกิดจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า สำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป จะมีการติดรายนามผู้บริจาค ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร หลังจากที่ท่านบริจาคแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน เพื่อแจ้งการบริจาคและเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินผ่านช่องทาง Line:@1060qayz หรือ QR code  สำหรับการแจ้งหลักฐานการบริจาคด้านล่าง โดยทางมูลนิธิฯจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-849-6682 ในวันและเวลาราชการ