“ปลุกน้ำใจไทย”

สนธ. ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.นราธิวาส ส่งมอบอาหารว่างให้กับรองนายแพทย์สาธารณสุขนราธิวาสเพื่อกระจายต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิท19 ภายใต้การนำร่องโครงการ “น้ำใจท่องเที่ยวไทย สู้ภัยโควิท” ของ ภภต. ในพื้นที่ จ.นราธิวาส 
ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดยะลา และ สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี ร่วมดำเนินการส่งมอบให้ในพื้นที่ยะลาและปัตตานี วันละ 250 กล่อง/จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.- 2 มิ.ย.63 โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารจัดเตรียมอาหารว่างและเลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น 

#ห่วงใยเมืองไทยสู้ไปด้วยกัน
#น้ำใจท่องเที่ยวไทยสู้ภัยโควิท
#ชีพจรลงsouth