พาณิชย์ผนึกกำลัง 2 ยักษ์ใหญ่เอกชน เปิดตัว “ไท่ เล่อ โก้ว” ดัน SME ไทยสู่ตลาดจีน

7 มิถุนายน 2560 : กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ 2 บริษัทเอกชนรายใหญ่ผู้เชี่ยวชาญตลาดจีน หรือ Regional Advisor เปิดตัวโครงการ “ไท่ เล่อ โก้ว” ส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยขยายช่องทางส่งสินค้าเจาะตลาดจีนใน 6 เมืองใหญ่ที่มีความต้องการสินค้าไทยสูง

   

นายวินิจฉัย  แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ผนึกกำลังกับ 2 บริษัทเอกชนรายใหญ่ของไทยที่มีความเชี่ยวชาญตลาดจีน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน “โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไท่ เล่อ โก้ว(Tai Le Gou)” ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้เชิญภาคเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละภูมิภาคเป็นที่ปรึกษา (Regional Advisors) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีช่องทางขยายการส่งออกสินค้าไปตลาดจีนได้มากขึ้น

“แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวอยู่ในระดับที่ไม่ก้าวกระโดดเหมือนในอดีต แต่จากการที่จีนมีประชากรจำนวนมหาศาล มีผู้บริโภคและมีประชากรวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนมาก จึงเป็นพลังอำนาจที่สำคัญในเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมสินค้าของแท้ คุณภาพดีจากต่างประเทศ ทำให้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะรุกตลาดจีนได้มากขึ้น” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าว


บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด จะร่วมกันคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพในกลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ผลไม้แปรรูป อาหารพร้อมรับประทาน วัตถุดิบปรุงอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว ผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น 

โดยจะนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ซีพีโลตัส ร้านอีซี่จอย (Easy Joy) ในสถานีบริการน้ำมันของซีโนเพ็ก (Sinopec) รวมประมาณ 178 สาขา ใน 6 หัวเมืองใหญ่ของจีนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีกำลังซื้อสูง และมีความต้องการสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพ ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เฉิงตู เสิ่นเจิ้น ซานโถว และกวางโจว


นอกเหนือจากช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออฟไลน์แล้ว จะมีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนยุคใหม่นิยมการจับจ่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่ามูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของจีนในช่วงไตรมาสแรกปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 203 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559


นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสินค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไท่ เล่อ โก้ว (Tai Le Gou) ในวันนี้ ประกอบด้วย นิทรรรศการจัดแสดงตัวอย่างสินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดจีน การเสวนาหัวข้อ “โอกาสสินค้าไทยในตลาดจีน” โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ฟู้ด เซี่ยงไฮ้ จำกัด 

กิจกรรมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์หัวข้อ “เจาะลึก 6 เมืองใหญ่ ตลาดจีน” โดยทีมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศภูมิภาคจีน รวมทั้งมีกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการตลาดจีน เพื่อให้ข้อมูลตลาดจีนเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ และสรรหาสินค้าไทยที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ


“โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไท่ เล่อ โก้ว (Tai Le Gou) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นโครงการประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในการผลักดันการส่งออกเชิงรุกรายภูมิภาค คาดว่าจะช่วยสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีนเพิ่มขึ้น 

อีกทั้งทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคจีน โดยตลาดจีนถือเป็นตลาดที่มีความเฉพาะตัว ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาแบบรอบด้าน ดังนั้นการทำงานแบบ "ทีม" หรือการขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐตามนโยบายรัฐบาลจึงเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้าย 


ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 9,267.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัวร้อยละ 32.67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง