พช.นนทบุรี จับมือเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.นนทบุรี เร่งขับเคลื่อนตลาดช่วยชาวโอท็อป

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์OTOP จังหวัดนนทบุรี : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแบงก์ชาติ แก้วชมภู ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP และนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จังหวัดนนทบุรี 


ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชมสินค้าในศูนย์โอทอป และมอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่าย และการส่งเสริมช่องทางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งระบบ offline online อาทิ เว็บไซต์ , Facebook , Line ,Instagram , แอพลิเคชั่นซื้อขายออนไลน์ Shopee รวมถึงแนวทางการทำการตลาดเชิงรุก เป็นต้น โดยมีนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะคอยช่วยประสานงาน และปฏิบัติงานในการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าOTOP ของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะช่องทางการตลาดออนไลน์ 
รวมถึงได้เชิญชวนเครือข่าย OTOP จังหวัดนนทบุรี ช่วยกันประชาสัมพันธ์การ Live สดผ่าน Facebook แฟนเพจ OTOP นนทบุรี ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 18.00 – 19.00 น. ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการจำหน่ายในช่วงสถานการณ์ขณะนี้

#พช_นนท์ตามมาเชียร์ 
#OTOPLive@นนท์