เซ็นทรัลผนึกกำลังพาณิชย์ จัด”กรมพัฒน์ สร้างอาชีพ” เปิดพื้นที่ขายสินค้าฟรีช่วย SMEs

หลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะ 4 โดยสามารถดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ ดังนั้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จับมือ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “กรมพัฒน์ สร้างอาชีพ” รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs เปิดพื้นที่ลานโปรโมชั่นให้นำสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษมาจำหน่าย พร้อมเปิดโอกาสผู้ที่สนใจแฟรนไชส์ เจรจาธุรกิจได้ทันที ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม นี้นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงาน “กรมพัฒน์ฯสร้างอาชีพ” ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ว่า กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ระหว่างบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างโอกาสขยายตลาดให้ธุรกิจผู้ประกอบการแฟรนไชส์ และผู้ประกอบการ Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เปิดพื้นที่ให้นำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 และนอกจากนี้ผู้สนใจสามารถเลือก

ลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ โดยแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมงานจะเป็นแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง สามารถจับต้องได้ ทำให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 สนใจลงทุนในระบบแฟรนไชส์แต่มีเงินไม่มากก็สามารถเลือกลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการได้

รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "แฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นแฟรนไชส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และเป็นธุรกิจง่ายๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ทันที เช่น อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยแฟรนไชส์ดังกล่าวฯ จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงและความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตลอดรอดฝั่ง รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ในการก้าวเข้าสู่การมีอาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย"รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยกระตุ้นการซื้อขายภายในประเทศหลังจากการผ่อนคลายมาตรการระยะ 4 รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการเปิดธุรกิจ แฟรนไชส์ จัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2563 โดยจำหน่ายผลไม้/สินค้าอุปโภค-บริโภคจากผู้ประกอบการ Biz Club เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการแฟรนไชส์โดยตรง จำนวนกว่า 20 บูธจึงขอเชิญชวนผู้บริโภค/ประชาชนทั่วไป ร่วมเลือกสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษ รวมทั้งขอคำปรึกษาจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้ ภายในงานฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้ง ช่วยเหลือและสร้างโอกาสแก่ผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้มีอาชีพที่มั่นคง พร้อมก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประตูสู่ความสำเร็จของชีวิต ทำให้การดำรงชีพในระยะยาวมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น”