รร.สัตหีบฐานทัพเรือจัดกิจกรรมอาลัยรักครั้งสุดท้ายดอกไม้ให้พ่อในหลวงรัชกาลที่ 9

   


วันนี้ 9 มิ.ย.60 ที่โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี สุทธิพงษ์ เกื้อหนุน ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อาลัยรักครั้งสุดท้าย ดอกไม้ให้พ่อ โดยมี นาย สุรพล ศรีพยัคฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ พร้อมคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 


    

       

สำหรับบรรยากาศภายในงานกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย แสดงความอาลัย ภาพถ่ายรำลึก บทกลอนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รำถวายชุด ทูลกระหม่อมแก้ว จินตลีลา ชุด เหตผลของพ่อ โดยแผนกปฐมวัย จิรตลีลาประกอบวงดนตีไทย บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น การขับร้องเพลงประสานเสียง เดินตามรอยเท้าพ่อและรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 


พลเรือตรี สุทธิพงษ์ เกื้อหนุน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการการอาลัยรักครั้งสุดท้ายดอกไม้ให้พ่อของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบได้จัดเพื่อถวายความอาลัย ปลูกจิตสำนึกและปูรากฐานให้คระครู นักเรียน ผู้ปกครองแสดงถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูลำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 น้อมนำแนวทางและพระราชดำริ พระราชทานเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติยั่งยืน
 

   

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323