Update Newsประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสังคม/CSR

นิทรรศการศิลปะ ชุด ‘Die Schöne Heimat’: บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม”

ด้วยเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนต่างมีความทรงจำอันงดงามและความทรงจำมากมายที่เกิดขึ้นใน “บ้าน” ทาง เจดับเบิ้ลยูดี อาร์ต สเปซ” (JWD Art Space) จึงขอชวนทุกท่านรับชมและร่วมค้นหาความหมายของคำว่า “บ้านที่งดงาม” ที่สร้างคุณค่าและความงดงามในจิตใจผ่าน นิทรรศการศิลปะชุด ‘Die Schöne Heimat’ (ดี-เชินเน-ไฮมัท) หรือ ‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’ ของสมบูรณ์ หอมเทียนทอง ผลงานซึ่งเปรียบดั่ง “บ้านหลังงาม” ที่ศิลปินอยากให้ผู้ชมมองเข้าไปภายในที่อาจเป็นแรงบันดาลใจ สะท้อนภาพแห่งชีวิต แบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งที่สังเคราะห์การรับรู้และเข้าใจ จนสามารถมองเห็นบ้านที่งดงามอยู่ภายในตนเอง พร้อมถ่ายทอดผลงานศิลปะให้ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เสพย์งานศิลป์ ณ JWD Art Spaceสมบูรณ์ หอมเทียนทอง ศิลปินเจ้าของนิทรรศการ กล่าวว่า คำว่า “Die Schöne Heimat” (ดี-เชินเน-ไฮมัท) เป็นภาษาเยอรมัน หมายถึง “บ้านที่งดงาม” ที่ถูกถอดความหมายเป็นชื่อนิทรรศการ “บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’ โดย ศ. ดร. เจตนา นาควัชระ นักวิจารณ์วรรณกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาเยอรมัน โดยนิทรรศการของสมบูรณ์ หอมเทียนทอง ได้รวบรวมงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะการจัดวาง สะท้อนการสั่งสมประสบการณ์และความรู้สึกของศิลปินซึ่งอาศัย เติบโต และทำงานอยู่ต่างวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน ผลงานซึ่งเปรียบดังบ้านหลังงามที่อยากให้ผู้ชมมองเข้าไปภายใน และอาจพบแรงบันดาลใจหรือภาพสะท้อนแห่งชีวิต ด้วยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี Die Schöne Heimat เป็นของตนเองโดยรูปแบบของนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานแบ่งเป็นส่วนตามพื้นที่จริง 4 ห้องได้แก่

ห้องแสดงงานกลางส่วนที่ 1 จัดแสดงงานเพ้นท์ติ้งสี ผลงานเหล่านี้เกิดในช่วงที่ชีวิตของ สมบูรณ์ หอมเทียนทอง เดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง กลับคืนสู่ความเรียบง่าย ดูผ่อนคลายมากขึ้น เป็นการทดลองรูปแบบใหม่ที่ศิลปินยังไม่เคยทำมาก่อน จากนั้นจึงเกิดการคลี่คลาย ขยับขยาย ต่อยอด อันนำมาสู่รูปแบบของงานจิตรกรรมชุดปัจจุบัน

ห้องแสดงงานกลางส่วนที่ 2 จัดแสดงงานเพ้นท์ติ้งขาวดำ ที่ศิลปินสังเกตและจดบันทึกความคิดและห้วงอารมณ์เหล่านั้นแล้วนำมานำเสนอแก่ผู้ชม ผ่านภาษานามธรรมอย่างลายเส้น น้ำหนักของหมึก เป็นภาษานามธรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถอ่านออกอย่างเช่นตัวอักษรที่คิดค้นโดยมนุษย์ ชิ้นงานศิลปะเหล่านั้นสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผลงานชิ้นอื่นหรือพื้นที่ใหม่ได้ เกิดเป็นเรื่องเล่าใหม่ สร้างบริบทที่ต่างจากของเก่า โดยยังคงประสานเป็นหนึ่งเดียวกับที่มาดั้งเดิมของตน, งานประติมากรรมเหล็ก (Sculpture Installation) ศิลปินได้นำความคิดและตัวตนเข้าไปใส่ในตัวผลงาน เมื่อสองอย่างหลอมรวม ทั้งความคิดและชิ้นงานจึงร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลที่ได้คือความสงบซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปินต้องการนำเสนอห้องแสดงงานฝั่งตะวันออก จัดแสดงศิลปะจัดวางตู้ นำเสนอตู้ร้านตัดเสื้อที่นำมาจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดเป็นสุนทรียะในบริบทใหม่, งานเพ้นท์ติ้งสี บางผลงานใช้เทคนิคเกรียงแทนพู่กัน แบบ Action Painting การตัดสินใจฉับพลันในการวาดรูป และใช้สีที่แสดงถึงความสนุกสนาน, ผลงานชุดหมี BEAR Series และงานเพ้นท์ติ้งลายจุด Dot Series

ห้องแสดงงานฝั่งตะวันตก จัดแสดงผลงานเพ้นท์ติ้งสี และงานประติมากรรมจัดวางตู้ แต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องเล่าของตนเองมาก่อน เมื่อนำอยู่รวมกับผลงานเพ้นท์ติ้งนั้น ศิลปินพบว่า เส้นสาย สี และองค์ประกอบสามารถทำงานอยู่รวมกันได้อย่างน่าสนใจและลงตัว

“ทุกสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีความงดงามหากเรามองเห็น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอบรมตัวเองเพื่อให้มีสายตาซึ่งสัมผัสกับสิ่งนี้ Die Schöne Heimat จะปรากฏทุกหนแห่ง เมื่อเราได้สร้างสัญญาณการรับรู้นี้แล้ว” สมบูรณ์ หอมเทียนทอง กล่าว

นิทรรศการ “Die Schöne Heimat: บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม” โดย สมบูรณ์ หอมเทียนทอง จะจัดแสดงไปจนถึง 30 สิงหาคม 2563 ณ JWD Art Space ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ทั้งนี้ JWD Art Space ยังเปิดคงให้บริการจัดเก็บ ขนส่ง และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะ และขอเชิญสัมผัสโลกแห่งศิลปะในมุมมองใหม่สัมผัสโลกแห่งนิทรรศการเสมือนจริงในมุมมองใหม่กับฟีเจอร์ VR Tour 360° ในเว็บไซต์ https://www.jwd-artspace.com/ ติดตามข่าวสารของ JWD Art Space ได้ที่ www.facebook.com/JWDArtSpace/