มูลนิธิปิดทองหลังพระ จัดเสวนา “สานต่อ งานพ่อสอน”

ม. ร. ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ให้เกียรติเป็นประธานในงานเสวนา “สานต่อ งานพ่อสอน” ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยมี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง 

ในภาพ: (จากซ้าย) การัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ, วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ม. ร. ว. ดิศนัดดา ดิศกุล, จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. และ ประพีร์ บุรี กรรมการ สสปน.