I(dea) I read ตอน More than words ภาค 2

วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 – 17.00 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ได้เวลา Restart ปุ่มภาษา ถูกผิดมา Recheck กันอีกครั้ง อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญชวนท่านพบกับ  I(dea) I read ตอน More than words ภาค 2  กิจกรรมที่จะทำให้ “ภาษา” กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก ด้วยผลงานจากเยาวชนใน โครงการ I(dea) I read ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากอ่านมากยิ่งขึ้น

สัมผัสภาษากันอย่างใกล้ชิด รู้ให้ได้ ใช้ให้ถูกต้องกับ รถด่วนขบวนภาษา

- ขบวนที่ 1ทบทวนกันอีกทีคำนี้ผิดหรือถูก

- ขบวนที่ 2คำพ้องความหมายใช้ได้หลายสถานการณ์

-ขบวนที่ 3รู้ไว้ใช่ว่า..สุภาษิตสองภาษา

- ขบวนที่ 4ประดิษฐ์ไป อ่านไป กับเวิร์คช็อป Paper toys