เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสตูล ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล วอนหาแนวทางช่วยเหลือปัญหาราคายางผันผวนอย่างยั่งยืน



เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 12มิ.ย.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสตูล นำโดยนายสุธา อินยอด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อให้แก้ปัญหาราคายางพารา หลังจากช่วงที่ผ่านมาราคายางพาราผันผวนลดลงมา 17 บาท สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยขอให้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเข้าพบ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการยางทั้งระบบร่วมกัน โดยมีนายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลรับหนังสือแทน


นายสุธา อินยอด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดสตูลมีผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางกว่าร้อยละ 80 เมื่อราคายางมีความผันผวนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจัยหลักมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง และค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้น อีกทั้งผู้ประมูลหรือผู้ซื้อยางฉวยโอกาสบิดเบือนกลไกตลาด ทำให้รายได้ช่วง 1 สัปดาห์ เกษตรกรสูญเสียรายได้รวม 1 พันกว่าล้านบาท 

ซึ่งสถาบันและผู้ประกอบการได้ตื่นตระหนกเทขายยางจนขาดทุนอย่างมหาศาล จึงได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยยื่นข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำเรียนนายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเครือข่ายได้เข้าพบ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการยางทั้งระบบ และร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างยั่งยืน

นิตยา แสงมณี // สตูล