ร่วมอาลัย

รศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย จิตรา เตชะหรูวิจิตร, ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ เอิร์น-จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่ออมร เตชะหรูวิจิตร ประธานกลุ่มเอเชียโอเต็ล ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน