KPPM Global บริจาคอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก บ้านพระบิดา ดิ ดิโอ ปาเด

จากคอนเซ็บบริษัทที่ยึดถือ “การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก” บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และบริษัทในเครืออย่าง บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด และบริษัท ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งการทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ในครั้งนี้บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และบริษัทในเครืออย่าง บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด และบริษัท ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี จำกัด นำโดย คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหารบริษัทฯ และคุณปีเตอร์ แมคคาเทียร์ ผู้บริหารบริษัท ซัสเตนเลินนิ่ง แอลแอลซี จำกัด ได้ร่วมกับมูลนืธิ ออเดอร์ ออฟ มอลต้า ไทยแลนด์ ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยยี่ห้อ My medical care+ , อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้, ถุงมืออนามัย MY Med Care และเจลแอลกอฮฮล์ รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ตุ๊กตา ของเล่น และฟุตบอล สำหรับเด็กๆ มามอบให้กับคุณเมียนนา อัครสกุล ผู้ก่อตั้งบ้านพระบิดา ดิ ดิโอ ปาเด ตำบลถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบให้เด็กกำพร้าในความดูแลกว่า 90 คน 

โดยมี นายพัฒพงษ์ พงศ์พาพัฒน์ Managing Director บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด, นายราจ วาสนิก Director บริษัทฯ, นายทวีศักดิ์ สุขศรีนวล Gerneral Manerger บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด, Mr. Adrian Borg Cardona Knight of Malta, คุณสุรศักดิ์ สาโท Managing Director Lifestyle Assets Co.,LTD. และคุณสุรีย์วลย์ ไตรประคอง Director บริษัท Do Thailand จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือเคพีพีเอ็ม ร่วมมอบด้วย


คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทของเรายึดถือการทำประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอด วันนี้รู้สึกดีใจมากที่บริษัทฯ และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรผู้มีใจบุญ ได้มามอบอาหารและของเล่นแก่เด็กๆ ที่บ้านพระบิดา ดิ ดิโอ ปาเด ตำบลถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทำให้เด็กกำพร้าที่นี่มีความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้ม เติบโตไปเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ เมื่อเราเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วย แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม บริษัทเคเคพีเอ็มฯ ของเราจะยังคงทำการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมต่อไป ตามคอนเซ็บบริษัทฯ ที่ยึดถือ “การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลักต่อไป