Update Newsคมนาคมสายการบิน

การบินไทยรับคนไทยจากลอนดอน สหราชอาณาจักร กลับบ้าน ครั้งที่ 9

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากลอนดอน สหราชอาณาจักร กลับบ้าน เป็นครั้งที่ 9 โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยไว้กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 240 คน ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 21.45 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 21กันยายน 2563 เวลา 15.15 น. พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย

 

การบินไทยมีความยินดีและพร้อมเสมอในการปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับบ้าน อย่างต่อเนื่อง ด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยในทุกเที่ยวบิน