ททท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมภาษาสเปน/โปรตุเกส รุ่นที่ 2

เช้านี้ (29 กันยายน 2563) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สอบผ่านการอบรมภาษาสเปนและโปรตุเกสรุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวรัญจวน ทองรุต ผู้อำนวยการภูมิภาคอเมริกา ททท. เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการอบรม และคณาจารย์ผู้สอนจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกเหนือจากภารกิจหลักของรัฐบาลที่เร่งทำให้ประเทศไทยปลอดเชื้อโควิด-19 แล้ว  ในส่วนของ ททท. ได้ดำเนินมาตรการ “ซ่อม-สร้าง” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ก็คือ  การจัดอบรมภาษาที่ 3  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและติดอาวุธทางภาษาให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร พนักงานบริษัทนำเที่ยว ตลอดจนพนักงานขายของที่ระลึก 

 โดยร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดอบรมภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และ Google Classroom  ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563  โดยครั้งนี้  มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาสเปน 60 คน  และอบรมภาษาโปตุเกส 40 คน  รวมทั้งสิ้น 100 คนทั้งนี้  จากการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของมัคคุเทศก์ประจำปี 2563  พบว่า มัคคุเทศก์สนใจอบรมภาษาสเปนเป็นลำดับที่ 2 รองจากภาษาจีนกลาง และสนใจอบรมภาษาโปรตุเกสเป็นลำดับที่ 6  เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากตลาดที่ใช้ภาษาเหล่านี้ อาทิ บราซิล สเปน เม็กซิโก  ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย หากแต่ยังขาดบุคลากรที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นจำนวนมาก  การอบรมจึงเน้นในเรื่องการให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้  มีผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมและรับประกาศนียบัตร จำนวน 82 คน แบ่งออกเป็นภาษาสเปน 52 คน และภาษาโปรตุเกส 30 คน   ททท. คาดหวังว่าการจัดอบรมจะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวในเร็ววันนี้ได้เป็นอย่างดี