รมว.พม.“จุติ” ชวนพี่น้องชาวไทย ชมงานนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 “คนดี…เข้มแข็งในความดี”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ เอ็มบีเค จัดนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อ คนดี...เข้มแข็งในความดี เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม - 18 ตุลาคมนี้ บริเวณหน้าโตคิว มาบุญครอง

พิเศษสุด 150 คนแรก ที่มาชมงานในแต่ละวัน จะได้รับเหรียญที่ระลึก 2 รัชกาล (ร.5 และ ร.9) เพื่อเป็นสิริมงคล (เริ่มแจกเหรียญเวลา 13.00 น.)