Update Newsการศึกษาไลฟ์สไตล์

“ดร.กนกวรรณ” รมช.ศึกษา ฯ เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. “สานใจไทย สู่ใจใต้”

เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครูพี่โอ๊ะ) เป็นประธานพิธีเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน ซึ่งนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ กช. เข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา, นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม ม.ราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ ส่งผลต่อการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) จังหวัดปทุมธานี อพวช จึงจัด “โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้น โดยนำไปจัดแสดงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลานราธิวาส และสตูล ด้วยความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/ กระทรวงศึกษาธิการ/ และโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ซึ่งคาราวานวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เน้นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียนให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของ นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทย์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมครู สำหรับจังหวัดยะลานั้นจะมีการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563

ปรานี บุญยรัตน์ :ข่าว/ภาพ