สมุทรปราการ-พุทธศาสนิกชน กว่า 500 คน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดมหาวงษ์ สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์

ที่บริเวณภายในวัดมหาวงษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ทางวัดมหาวงษ์ได้มีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยมี น.อ.หญิงสุชาวดี กระเทศ พร้อมด้วยนางสาว หทัยพัชน์ นาคทิม-พ.อ.วรวุฒิ กระเทศ ประธานอุปถัมภ์

และประธานร่วมได้แก่ นายอัครนันท์-นางธัญยธรณ์-ผศ.พญ.เกศริน พาณิชย์พิศาล และครอบครัวพาณิชย์พิศาล นายจรูญ กระแชงขาว ประธานร่วม จากนั้นในเวลา 12.30 น. คณะพุทธศาสนิกชนจำนวน กว่า 500 คน ได้ตั้งขบวนแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ จากนั้นได้นำอค์กฐิน ประจำปี 2563 นำเข้าไปยังภายในศาลาการเปรียญเพื่อทำพิธีถวายองค์กฐิน ประจำปี 2563

โดยมีพระปลัดสราวุฒิ เจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระวินัยธรยุทธนา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์ และคณะสงฆ์วัดมหาวงษ์ ร่วมในพิธี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำถวาย องค์กฐิน จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งการทอดกฐิน ของทางวัดมหาวงษ์ ภายในปีนี้บรรยากาศภายในพิธีเป็นไปอย่างคึกคัก มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เดินทางมาร่วมในพิธีพร้อมทั้งร่วมจัดตั้งโรงทาน จำนวนกว่า 100 โรงทาน โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อนจะมีการตั้งขบวนแห่องค์กระฐินสามัคคีไปยังพระอุโบสถ

โดยทางด้าน น.อ.หญิงสุชาวดี กระเทศ ประธานอุปถัมภ์ กล่าวว่า ในปีนี้ตนเองและครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนบูรณะปฎิสังขรณ์ และพัฒนาวัดแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งครอบครัวต้องการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทางมารดาที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และเนื่องจากมารดาและทางครอบครัวมีความผูกพันและ เลื่อมใสศรัทธากับทางวัดมหาวงษ์แห่งนี้ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ1 ปี ที่คุณแม่ได้เสียชีวิตไปทางครอบครัวจึงพร้อมใจกันร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทางมารดาอีกด้วย