พส. จับมือ KFC ประเทศไทย MOU โครงการ “Harvest & Colonel’s Kitchen” ส่งมอบไก่ทอดพร้อมปรับมาตรฐานครัวสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ยัม เรสเตอรองตส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง เคเอฟซี ประเทศไทย กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามโครงการ Harvest & Colonel’s Kitchen ส่งมอบไก่ทอดคุณภาพ และพัฒนาปรับปรุงครัวของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้เป็นครัวที่ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ 

โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกอบด้วย นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช (ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี) และนางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย (ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี) ร่วมลงนาม MOU กับผู้แทนจากบริษัท เคเอฟซี ประเทศไทย นำโดยนายแอนดรูว์ เจมส์ นอร์ตัน (กรรมการผู้จัดการบริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) และนายปิยพงศ์ จิตต์จำนงค์ (Head of QHR & Western Cuision บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด)

จากนั้นคณะผู้บริหารเยี่ยมชมครัวของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งสองแห่ง ก่อนเริ่มการปรับปรุง และเยี่ยมชมครัวและสาธิตการทำงานของพนักงานร้านเคเอฟซี ณ ร้านเคเอฟซี ถนนลำลูกกา เพื่อสาธิตขั้นตอนเกี่ยวกับการดูแลครัว การปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ในครัวอย่างถูกต้อง 

นายโชคชัย กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เคเอฟซี ประเทศไทย จัดทำโครงการ “Harvest" ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2560 กับ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเมตตา จังหวัดนครราชสีมา โดย เคเอฟซี ประเทศไทย ส่งต่อไก่ทอดที่ยังคงคุณภาพ และสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารต่อได้ตามขั้นตอนการจัดส่งที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ได้รับสารอาหารและโปรตีนที่มีคุณภาพต่อมา เคเอฟซี ประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการสร้างครัวมาตรฐาน “Colonel’s Kitchen” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้มีสถานประกอบอาหารที่สะอาดและได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบัน เคเอฟซี ประเทศไทย ได้ส่งมอบไก่ส่วนเกินที่มีคุณภาพแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครบทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงครัวของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(Colonel’s Kitchen Program) 11 แห่ง ดังนี้ 1)ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 แห่ง มูลค่า 10 ล้านบาท 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง มูลค่า 6 ล้านบาท และ 3) อยู่ระหว่างการทำแผนดำเนินงานและประเมินราคา จำนวน 6 แห่ง 
นับว่าเป็นความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองต่อไป