รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2563 โดยมี นางสาวอาทร วนาสันตกุล กรรมการผู้จัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวร์ริซึ่ม จำกัด นายภัทรพล ตันติยะบุตร รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบริหาร บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด นางสาวณิชาภา มุสิโก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาวพัชรินทร์ พินทุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล นายพงศ์วิกรานต์ วิศรุตโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความปลอดภัย บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มร.สเตฟาน ไฮซ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้