“ฐาปนีย์” รองผู้ว่าฯททท. ร่วมเป็นสักขีพยานโครงการ ASQ Paradise

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Richmond Ballroom โรงแรม The Grand Richmond นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการ ”โครงการ ASQ Paradise” ระหว่างชมรม ASQ Thailand Club และบริษัท โลเคเนชั่น จำกัด ผู้ได้รับรางวัล TAT Travel Tech Startup season 2ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการดำเนินการโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของ ASQ และ ALQ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางมายังประเทศไทย ได้สามารถติดต่อเพื่อจองห้องพัก และเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น ทั้งกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติก่อน ระหว่าง และหลังจากการกักตัว รวมถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับสถานประกอบการ ASQ และ ALQ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ Line official : @locanation