รมว.พม. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนอาสาสมัครสร้างสุข ทำดีเพื่อสังคม ที่ จ.พิษณุโลก

วันนี้ (21 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดบ้านแถว อำเภอวังทอง เพื่อพบปะพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มเยาวชนจิตอาสา จำนวน 39 คน ที่เข้าร่วม "ค่ายเส้นทางสู่สุดยอดแกนนำอาสาสมัครสร้างสุข" ซึ่งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและต่างจังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรีเพชรบูรณ์ และศรีสะเกษ 

โดยใช้กิจกรรมกระบวนการพัฒนาจิตและปัญญา เพื่อทำให้ได้รู้จักศักยภาพของตนเอง แล้วนำไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป อีกทั้งการเป็นจิตอาสาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนนายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. เป็นกระทรวงบุญที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์และพัฒนาสังคม โดยเราต้องพัฒนาคนก่อน ถ้าคนอยู่ดีมีสุขประเทศก็เข้มแข็ง ซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด คือ การลงทุนในทุนมนุษย์ ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่จะสามารถสร้างคุณค่าและสิ่งดีๆได้ทุกวัน ทั้งนี้ กระทรวง พม.ได้เตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคโควิด-19 และการสื่อสารยุคดิจิทัล

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กและเยาวชนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นดีแก่สังคม ซึ่งการเข้าร่วมค่ายวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนออกไปขยายการทำความดีให้สังคมต่อไป และตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคิดบวกและสู้โดยไม่ย่อท้อ เพราะโลกมีทั้งด้านสว่างและมืด ทุกข์และสุข เหมือนเหรียญที่มีสองด้าน เพราะฉะนั้น 
ในชั่วโมงที่มืดที่สุด ขอให้รู้ว่าอีกไม่นานเราก็จะเจอแสงสว่าง