มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดงาน“Tomato Jack เพื่อคนหูหนวก”

ศุขสนั่น โชติเสถียร ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานการกุศล “Tomato Jack เพื่อคนหูหนวก” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ณ ห้องอาหาร 22 คิทเช่น แอนด์ บาร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ฟิลิปป์ เคลเลอร์ พ่อครัวใหญ่ของ โรงแรมฯ เป็นผู้รังสรรค์เมนูแสนอร่อยให้กับงานในครั้งนี้ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง รายได้จากการจัดงาน มูลนิธิฯ จะนำไปจัดซื้อเครื่องประสาทหูเทียมให้กับเด็กหูหนวกที่ยากไร้ต่อไป  


ในภาพ: (จากซ้าย) วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ, ฟิลิปป์ เคลเลอร์, วี มาร์, ศุขสนั่น-เภาวนา โชติเสถียร