สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ชวนชมการแสดงร่วมสมัย “7 ทศวรรษแห่งสิทธิมนุษยชน”

ถ้าคุณอยากรู้ว่าพลังของศิลปะจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือไม่ เราขอเชิญคุณมาร่วมค้นหาคำตอบ กับเราในงานวันสิทธิมนุษยชน 2563 วันที่ 8 ธันวาคม ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ เวลา 18.00 น.

ในงานนี้ คุณจะได้รับชมการแสดงร่วมสมัยครั้งพิเศษชื่อ “7” ซึ่งรังสรรค์โดยคุณพิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปิน นักเต้น โขน และนักเต้นร่วมสมัยของไทยผู้ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ โดยในระหว่างการแสดงครั้งนี้ หลักการ สำคัญๆ ของกฎกติกาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้ง 7 ฉบับที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ รวมทั้ง อุปสรรค 

ซึ่งทำให้สิทธิของคนชายขอบบางกลุ่มยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จะถูกสื่อสารผ่านนาฏศิลป์ ร่วมสมัยตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มหลังจากการแสดงจบลงแล้วผู้ชมยังจะได้ร่วมสนทนากับคุณพิเชษฐ อย่างเปิดอก ในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างการเต้นรำกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งบทบาทของการแสดงออกทางศิลปะ ต่างๆ ต่อการผลักดันสิทธิมนุษยชนให้ก้าวหน้าอีกด้วยการแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กับกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ Pichet Klunchun Dance Company เพื่อรำลึกถึงวัน สิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับพันธกรณีของไทยต่อสนธิสัญญาด้าน สิทธิมนุษยชน และบทบาทที่สมาชิกในสังคมควรมีต่อการทำให้พันธกรณีเหล่านั้นกลายเป็นแนวประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ engage.eu และตอบ คำถามของเราด้วยว่า “ในจำนวนสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้ง 7 ฉบับ ที่ไทยได้ ให้สัตยาบันไว้นั้น ฉบับไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณ” และนำอีเมลตอบรับที่ท่านได้หลังจากการลงทะเบียน มาเป็นหลักฐานในการเข้างาน

นอกจากการแสดงดีๆ กับบทสนทนาโดนๆ แล้ว เรายังมีของที่ระลึกจากสหภาพยุโรปไว้แจกผู้โชคดี 50 ท่าน ที่งานด้วยอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ engage.eu หรือ https://www.facebook.com/EUinThailand หรือติดต่อ แผนกสื่อและข่าวสารที่เบอร์โทร 02-305-2662