การบินไทยจัดประชุมประจำปี BAR THAILAND

นายกรกฏ ชาตะสิงห์ (แถวนั่งที่ 6 จากซ้าย) รักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมธุรกิจสายการบิน ประเทศไทย (The Board of Airline Representatives Business Association หรือ BAR Thailand จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ BAR Thailand เพื่อ รายงานผลงานประจำปี และ รายงานผลงานกิจกรรมของสมาคม BAR ปี 2562 ให้แก่ที่ประชุมสมาชิกสายการบินในประเเทศไทย

โดยได้รับเกียรติจาก มร. หลุยส์ มอเซอร์ (แถวนั่ง ที่ 8 จากซ้าย)ผู้จัดการประจำภูมิภาคประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ IATA ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าการขอความร่วมมือกับรัฐบาลในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 โดยมี นายประกอบเกียรติ นินนาท (แถวนั่ง ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS รวมทั้งผู้บริหารสายการบินที่ทำการบินเข้ามายังประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่

สมาคมธุรกิจสายการบิน (BAR) ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของสายการบินของไทย และสายการบินต่างชาติที่ให้บริการในประเทศไทย มีหน้าที่พิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานและผลกระทบจากปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินโดยรวมของประเทศไทย และนำเสนอความคิดเห็นร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือ หรือเจรจากับรัฐบาล ผู้ประกอบการท่าอากาศยาน หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรด้านการบิน การขนส่งและการท่องเที่ยวอื่นๆ ในปัจจุบัน BAR มีสมาชิกสายการบินนานาชาติรวมทั้งการบินไทย รวม 52 สายการบิน ที่ทำการบินมายังประเทศไทย