เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดรับบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤต COVID-19

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Blood Donation” ครั้งที่ 19 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตผ่านวิกฤต COVID-19 โดยจะส่งต่อโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตอย่างปลอดภัย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 

โดยศูนย์บริการโลหิตฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการรับบริจาคโลหิตอย่างเคร่งครัดดังนี้
-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต หากตรวจอุณหภูมิเกิน 37.5 °C งดบริจาคโลหิต
-ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ด้านการรับบริจาคโลหิต ด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% และ ใช้ Sodium hypochlorite 0.05% ทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนัก
-เพิ่มความถี่ในการใช้แอลกอฮอลล์เจลในผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ปฏิบัติงานการเจาะเก็บโลหิต
-เปลี่ยนผ้าคลุมตัวผู้บริจาคโลหิตผืนใหม่ทุกวัน
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรับบริจาคโลหิตทุกตำแหน่ง ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
-จัดทำแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยรับโลหิต
-สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : The Street Ratchada