งดงาม !! กรมศิลปากร ซ่อมปากพญานาค ทางขึ้นอุโบสถวัดภูมินทร์ แล้วเสร็จ

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปูนปั้นบริเวณปากของพญานาค 
ที่อยู่บริเวณทางขึ้นอุโบสถทรงจตุรมุขด้านทิศตะวันออกของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เกิดการชำรุดและแตกหักพัง
ลงมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้สั่งการให้สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมปูนปั้นบริเวณปากพญานาคที่ชำรุดเสียหาย และได้รับรายงานว่า ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ กลับมาคงความสมบูรณ์สง่างามดังเดิมแล้วซ่อมแซมเรียบร้อย