Warning: session_start(): open(/opt/alt/php73/var/lib/php/session/sess_b6bc3de0b2e4ea112aa995c13a139b3d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php73/var/lib/php/session) in /home2/cp399842/public_html/btripnews.net/wp-content/plugins/pe-recent-posts/pe-recent-posts.php on line 21
กรมการท่องเที่ยวเล็งฟื้น Sand Dune เนินทรายงาม ชุมพร พัฒนารับยุค New Normal - www.btripnews.net

กรมการท่องเที่ยวเล็งฟื้น Sand Dune เนินทรายงาม ชุมพร พัฒนารับยุค New Normal

แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ประกอบเข้าด้วยกันหลายๆ ปัจจัยทำให้เนินทรายงามดังกล่าวมีความเป็นเอกลักษณ์ มีพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ในระบบนิเวศป่าเนินทราย ซึ่งหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลที่จะพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล


กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความสำคัญ เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ จึงได้มีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่จะพัฒนาแนวคิดการปรับปรุงพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน 

รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ สอดคล้องกับบริบทโดยรอบ ไม่ทำลายทรัพยากรเดิม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่